امروز 19 فروردین 1392 ساعت 8:15 صبح، تولد دخترم "ســــتــــــیـــــــا"


دختـــــرم آیه ی احساس ، دختـــــرم عطر گل یاس

  برق چشمانش چو الماس ، دختـــرم آغاز رویاست 

نـــوگــل باغ تــمـــــنّـــا ، در بــهـــار آمـــد به دنـیـــــا

جشن شـادی کـرده برپـا، باغ دل از او شکوفـاست

من به احساسش اسیرم ، غـم ز چشمانش بگیرم

از نــگــاه او بمـیـرم  ، او کـه سـلـطـان دل مـاست

ایـن گــل زیــبــا و رعنــا ، دشمن غــم هــای دنـیــا

عشـق ثـــانـی دل مــا ، دلـبـر شــاعــر دریــاست

از وجـودش جـان گـرفـتـم ، از بـرش سـامـان گرفتم

آنچـه خـواهـم آن گـرفتـم ، او مـرا تـمـام دنـیـاست

آنکـه هستـی را صـدا کـرد ، آنکه غم ها را فـنـا کرد

آنکـه دردم را دوا کـرد ، دختــــــر نـازم سِـتـیـاست

دیـگــــر از غـصـه گــریــزم ، بــذر شــادی را بــریــزم

با سیاهی می ستیزم ، گویم این دنیا چه زیباست

دل سراپا غرق شوق است ، روحم از جامش شده مست

کیست این افسونه در دست ، نوگل باغ تـمـنّـاست

همسـرم ای یـار و یـاور ، دیدی آمـد غـــم به آخـــــر

گشته ای اینک تو مــــادر ، هدیه ی باریــتـعـالاست

شـاکــرم ای حــق سبـحــان ، آرزو دارم کــمــاکــان

نوگــــــــل ما را مرنجان ، او همه دنیــای بــابــاست


شاعردریا ....


+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۹۲ساعت ۲۰:۲۸ بعد از ظهر  توسط :  حسین رومینا ( شاعر دریا )  |